استخدام در رشت به تعدادی پیک موتوری با روابط عمومی بالا و ترجیحا تحصیلکرده نیازمندیم . ساعت تماس جهت هماهنگی برای مصاحبه ۹صبح الی ۱۳. و ۱۶ الی ۱۹
شماره تماس ۳۳۷۵۱۵۵۴

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پیک موتوری

شرایط استخدام:

1.نظم د کار

2.بیان مناسب