استخدام در رشت به تعدادی موتور سوار جهت کار در پیک موتوری نامی با درآمد بالا نیازمندیم.

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پیک موتوری

شرایط استخدام:

1.گواهینامه
2.سابقه کاری مفید

تماس: 09119397361