استخدام در رشت به تعدادی موتور سوار جهت کار در پیک موتوری نامی با درآمد بالا نیازمندیم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پیک موتوری

شرایط استخدام:

1.گواهینامه
2.سابقه کاری مفید

تماس:09119397361