استخدام در رشت به یک نفر آقا آشنا به بافت مرکزی رشت دارای موتور و گواهینامه موتور و همچنین روابط عمومی خوب جهت کار به عنوان پیک موتوری در رستورانی در رشت نیازمندیم
با 4 ساعت کاری (از 12تا 16عصر) و با حقوق ماهیانه 600 هزار تومان
در صورت افزایش میزان کاری پیک و مشاهده علاقه به کار شما حتما در غالب پاداش و افزایش حقوق از زحمات شما قدردانی میشود

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پیک موتوری

شرایط استخدام:

1.گواهینامه
2.روابط عمومی مناسب

تماس:09383313200