استخدام در رشت به یک پیک موتوری جهت کار در اشپزخانه نیازمندیم.
رشت.منظریه
حقوق:۵۵۰.۰۰۰تومان…

ساعت کار :۱۲ظهر الی ۱۷عصر
ساعت تماس:۱۱صبح الی ۱۰شب
شماره تماس:۰۹۳۷۸۵۶۸۸۵۸

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پیک موتوری

شرایط استخدام:

1.گواهینامه
2.شهرشناسی
3.سابقه کاری

تماس:09378568858