استخدام در رشت به تعدادی موتور سوار جهت کار در پیک موتوری نامی با درآمد بالا نیازمندیم .

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پیک موتوری

شرایط استخدام:

1.گواهینامه
2.بیان مناسب
3.شهرشناسی
4.سابقه کاری

تماس:09119397361