استخدام در رشت به دستیار و کارشناس حقوقی در بندرانزلی نیازمندیم.
پیشینه کاری و آموزش های خود را پیامک نمایید.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

دستیار حقوقی

شرایط استخدام:

1.مدرک معتبر
2.سابقه کاری
3.تجربه کافی در کار

تماس:09112408624