استخدام در رشت لیسانس عمران .میکانیک مدیریت دررشته های ساختمان.تاسیسات راه آب دارای۳ و ۷ سال سابقه جهت رتبه بندی نیاز مندیم.

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس فنی

شرایط استخدام:

1.داشتن مدرک معتبر
2.سابقه کاری مفید

تماس:09118287456