استخدام در رشت به نیروهای زیر جهت کاردررشت نیازمندیم

کاشی کار،گچ کار،کارگر ساختمانی

استخدام در رشت

 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارگر ساختمانی

شرایط استخدام:

1.داشتن مهارت کافی
2.سابقه کاری مفید

تماس:09116180356