استخدام در رشت

به یک کارگر ساده برای کار در فست فود نیازمندیم.

با جای خواب و وعده غذایی .لطفا برای حقوق و ساعت کار تماس بگیرید

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارگر ساده

شرایط استخدام:

1.داشتن نظم کاری

2.بیان و روابط عمومی مناسب