استخدام در رشت به یک کارگر ساده جهت کار در فست فود نیازمندیم.
حقوق ۷۰۰ هزار و درصورت یاد گرفتن افزایش پیدا میکند.
همراه با جای خواب برای شهرستانی ها

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارگر ساده

شرایط استخدام:

1.پشتکار

2.نظم کاری

تماس:۰۹۳۵۱۳۹۵۹۳۵