استخدام در رشت به تعدادی نیروی کار ساده در استخر پرورش ماهی در شفت نیازمندیم

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارگر ساده

شرایط استخدام:

1.نظم در کار
2.سابقه کار

تماس:09359326939