استخدام در رشت به کارگر ساده -ترجیحا نوجوان -جهت کار در کارگاه نجاری حوالی فوردگاه نیازمندیم. رشت جاده انزلی _روبروی راهنمایی و رانندگی_کوچه شادی ۳.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارگر ساده

شرایط استخدام:

1.جوان و فعال
2.بیان و روابط عمومی مناسب

تماس:۰۹۱۱۱۴۸۶۰۷۳