استخدام در رشت به یک کارگر ساده آقا با شرایط سنی 25 تا 40 سال جهت کار با دستگاه الیاف نیازمندیم

محل کار: رشت، حمیدیان، خ اقدامی، جنب آژانس سداد، انبار صفری

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارگر ساده

شرایط استخدام:

1.شرایط سنی 25 تا 40 سال
2.آقا
3.سابقه کاری

تماس:09384072006 - 013 33571071