استخدام در رشت به تعداد پنج نفر کارگر ماهر و ساده آقا با حقوق ۱۱۰۰۰۰۰ تومان و بیمه در یک واحد مرغداری هشتاد هزاری واقع در رستم آباد نیازمندیم
با سرویس

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارگر ساده

شرایط استخدام:

1.جوان وفعال
2.سابقه کار
3.نظم در کار

تماس:09031592022