استخدام در رشت به کنافکار نیازمندیم
استاد کار یا شاگرد
در شهرهای لنگرود، لاهیجان، آستانه، چمخاله، کیاشهر

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کنافکار

شرایط استخدام:

1.مهارت کافی در کار
2.سابقه کاری مفید