استخدام در رشت دعوت به همکاری در فست فود خانه کنتاکی

ساعت مراجعه: 11 صبح الی 15
آدرس: رشت، بلوار انصاری، جنب فرمانداری

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

1) سالندار آقا
2) سفارش گیرنده خانم
3) صندوقدار خانم
4) نیروی کار در آشپزخانه آقا و خانم

شرایط استخدام:

1.بیان مناسب
2.سابقه کاری 
3.مهارت در کار