استخدام در رشت دعوت به همکاری در فست فود خانه کنتاکی

1) سالندار آقا
2) سفارش گیرنده خانم
3) نیروی کار در آشپزخانه آقا و خانم ( ظرفشور با سابقه )

ساعت مراجعه: 11 صبح الی 15
آدرس: رشت، بلوار انصاری، جنب فرمانداری

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

1) سالندار آقا
2) سفارش گیرنده خانم
3) نیروی کار در آشپزخانه آقا و خانم

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری
2.فعال