استخدام در رشت ساعت کار صبح و عصر، متقاضیان محدوده رشتیان در اولویتند.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی دفتری

شرایط استخدام:

1.بیان مناسب
2.سابقه کاری 

تماس: ۰۹۱۱۱۳۶۲۳۴۲