استخدام در رشت به یک نفر خانم جهت فعالیت در یک دفتر خبری و تبلیغاتی نیازمندیم.
@تذکر مهم افرادی که هر یک از شرایط فوق را دارا نبوده و فاقد سابقه کار موثر مخصوصا در حوزه های مرتبط هستند لطفا از تماس خودداری فرمایند زیرا در مصاحبه اولیه تلفنی مردود خواهند شد.
ساعت کار 8 و نیم صبح الی 4 و نیم عصر
حقوق پایه ماهیانه 500 هزار تومان بدون بیمه و حتما ساکن رشت
محل کار خیابان معلم رشت
شماره تماس 33253915
ساعت تماس 9صبح الی 16عصر

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی خانم

شرایط استخدام:

1.روابط عمومی بسیار بالا و مسلط به فن بیان
2.آشنای کامل به نگارش و ویراستاری
3.ترجیحا دارای سابقه خبری
4.آشنا با تایپ و کامپیوتر
5.توانمندجهت برقراری قوی تماس های تلفنی و حتما دارای سابقه کار مفید در حوزه مرتبط آموزشی و یا اداری و فرهنگی و بازرگانی 

تماس:۰۱۳۳۳۲۵۳۹۱۵