استخدام در رشت دعوت به همکاری مهندس عمران برق معماری مکانیک نقشه برداری کشاورزی با حداقل سه سال سابقه بیمه

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

رشته مهندسی

شرایط استخدام:

1.مدرک معتبر و مرتبط

2.داشتن حداقل سه سال بیمه

تماس: ۰۹۹۰۳۱۹۴۹۷۲