استخدام در رشت به دو نفر خانم با روابط عمومی بالا.اشنا به کامپیوتر.جهت کار در دفتر مهندسی املاک واقع در گلسار خ۱۰۴.با ساعت کاری دو شیفت ۱۰ الی ۱۳ و ۱۷ الی ۲۱ با حقوق و مزایا.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.آشنا به کامپیوتر
2.روابط عمومی بالا

تماس: ۰۹۱۱۳۳۲۲۷۳۲