استخدام در رشت رستوران دیدار به ۱۲ نفر(آقا/خانم) شامل : کارگر ساده، سالن دار ، فرکار، پیتزا زن، و.. نیازمند است علاقه مندان می توانند با شماره تلفن ۰۹۳۷۸۱۹۹۸۷۵ یا به آدرس رشت سبزه میدان پشت مسجد الجواد لاکانی رستوران دیدار مراجعه نمایند.(قربانی)

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پرسنل رستوران

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری
2.جوان و فعال

تماس: ۰۹۳۷۸۱۹۹۸۷۵