استخدام در رشت به یک پیک موتوری نیازمندیم .
ساعت کار ۱۲ تا ۴
حقوق ۶۰۰ تومان به همراه نهار
سابقه کار و آشنایی به محدوده دیلمان و گلسار
رستوران مادر

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پیک موتوری

شرایط استخدام:

1.داشتن گواهینامه کارت موتور و بیمه نامه

تماس:۰۹۱۱۳۳۳۲۹۵۰