استخدام در رشت دعوت به همکاری در رستوران ملل
به چند نفر خانم وارد به کار سالنداری و گرفتن سفارش جهت همکاری نیازمندیم
آدرس: رشت، گلسار

استخدام در رشت

 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

سالندار

شرایط استخدام:

1.روابط عمومی مناسب
2.سابقه کاری

تماس:09118299005