استخدام در رشت سرپرستی روزنامه (جام جم)دراستان گیلان
به تعداد همکارخانم با حقوق ثابت وپورسانت نیارمنداست.

 

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

سرپرست روزنامه

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری
2.جوان و فعال

تماس:09111351542