استخدام در رشت به یک نفر با تجربه جهت همکاری در سالن زیبایی فرنو واقع در باهنر نیازمندیم

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی آرایشگر

شرایط استخدام:

1.باتجربه
2مهارت کافی در کار

تماس:09034338487