استخدام در رشت نیازمند به نیروى کار در یک آرایشگاه زنانه

آرایشگاه در گلسار محدوده بلوار توحید به خانمى جوان با ظاهرى آراسته و روابط عمومى بالا ترجیحاً ساکن در محدوده گلسار نیازمندیم.

ساعات تماس: صبح ١٠-١/٥ – عصر ٥-٨

استخدام در رشت 

 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

آرایشگر

شرایط استخدام:

1.ظاهری آراسته
2.روابط عمومی بالا

تماس:01333115976