استخدام در رشت به یک نفر جهت انجام امور انبارداری، تخلیه و بارگیری، ثبت ورود و خروج کالا، تدارکات و خرید ملزومات،امور اداری و بانکی و … نیازمندیم
داوطلبان با یک قطعه عکس به آدرس : رشت، بلوار انصاری، روبروی سرپرستی بانک مهر اقتصاد، عمارت پدر، واحد 12، شرکت مهندسی پایاژیک مراجعه فرمایند
ساعت مراجعه: 14

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پرسنل اداری

شرایط ستخدام:

1.آشنا به امور دفتری
2.آشنا به امور انبارداری
3.نظم کاری
4.سابقه کاری

تماس:01333730019