شرکت خدماتی بادپابه افراد زیر جهت همکاری نیازمند میباشد
متقاضیان در صورت تمایل با شماره درج شده تماس بگیرند

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

۱. نیروی خانم جهت خانه داری و کار منزل
۲. پرستار کودک
۳. پرستار سالمند شبانه روزی

شرایط استخدام:

1.بدون حاشیه
2.جوان و فعال

تماس:09357089619