مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری

2.نظم در کار

3.روابط عمومی مناسب

تماس:۰۱۳۳۳۷۵۹۸۸۵