استخدام در رشت به یک زوج جهت کار در مجموعه بازرگانی باطری جهان خانم آشنا به کامپیوتر و آقا حداقل دیپلمه با حقوق قانونی و بیمه در شهرستان لاهیجان نیازمندیم.
قاری پور 09111412498

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

یک زوج

شرایط استخدام:

1.خانم آشنا به کامپیوتر و آقا حداقل دیپلمه

تماس:09111412498