استخدام در رشت به یک نفر آقا بازنشسته جهت انجام امور خدماتی (آبدارچی) در یک شرکت بازرگانی نیازمندیم
رشت،گلسار، روبروی اداره پست خ ۷۸ کوچه دوم پلاک ۴

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

آبدارچی

شرایط استخدام:

1.بازنشسته
2.آقا