استخدام در رشت شرکت پخش تجهیزات پزشکی

به چند نفر خانوم واقا جهت بازار یابی در داروخانه نیازمندیم
ساعت تماس ۱۰صبح الی ۱۴

استخدام در رشت

 

مهارت ها و تجارب

استخدام :

بازاریاب

شرایط استخدام:

1.فن بیان قوی
2.مهارت در امر فروش

تماس:۰۱۳۳۳۸۵۱۳۹۷