استخدام در رشت شرکت پخش تجهیزات پزشکی

به یک نفر اقا با گواهینامه رانندگی و چند نفر خانوم و اقا جهت بازار یابی در داروخانه نیازمندیم.
ساعت تماس ۱۰صبح الی ۱۴

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

ویزیت
راننده

شرایط استخدام:

1.فن بیان قوی
2.مهارت در جذب مشتری
3.سابقه کاری مرتبط

تماس: ۰۱۳۳۳۸۵۱۳۹۷