استخدام در رشت یک شرکت خدمات مسافرت هوایی وجهانگردی واقع دررشت،جهت جذب نیرو(فقط خانم)نیازبه افرادی باشرایط ذیل دارد

لطفا مشخصات فردی خودرابه شماره مندرج دراگهی فقط(پیامک) کنید.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پرسنل اداری

شرایط استخدام:

۱-فارغ التحصیلان رشته های جهانگردی٬زبان خارجی وعلوم انسانی دراولویت خواهندبود.
۲-فارغ التحصیلان رشته مدیریت فنی جهانگردی ودوره های لیدری وصدوربلیت هواپیمادرارجحیت خواهندبود.
۳-افرادباسوابق کاری مرتبط دراولویت قراردارند.
۴-متقاضیانی که واجدتمامی شرایط فوق نبوده وعلاقمندبه کاراموزی باشند،درصورت گذراندن موفقیت آمیزدوره کارآموزی(حداقل چهارماه)جذب خواهندشد.
۵-حداقل سطح تحصیلات برای کارمندان یاکارآموزان٬ کاردانی می باشد.

تماس: ۰۹۱۱۴۵۲۳۸۹۱