استخدام در رشت شرکت خدماتی نیکزاد
به تعدادی خانم جهت امور نظافتی با حقوق و مزایای اداره کار + بیمه و همچنین پرستار کودک و سالمند نیازمند است
آدرس: رشت، خ تختی
33225428

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی خدماتی

شرایط استخدام:

1.فعال و کاری
2.بدون حاشیه
3.مسئولیت پذیر

تماس:09118176787