استخدام در رشت دعوت به همکاری در شرکت دوغ ناملی
1. راننده نیسان با ماشین 2 نفر
2. بازاریاب حضوری آقا و خانم 5 نفر
3. مامور پخش با سابقه بالای 2 سال 2 نفر
شماره تماس: 09387323247
ساعت تماس: 9 الی 16

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

راننده نیسان 
ویزیت
مامور پخش

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری مفید

تماس:09387323247