استخدام در رشت دعوت به همکاری در شرکت دوغ ناملی
۱. راننده نیسان با ماشین ۲ نفر
۲. بازاریاب حضوری آقا و خانم ۵ نفر
۳. مامور پخش با سابقه بالای ۲ سال ۲ نفر
شماره تماس: ۰۹۳۸۷۳۲۳۲۴۷
ساعت تماس: ۹ الی ۱۶

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

راننده نیسان 
ویزیت
مامور پخش

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری مفید

تماس:09387323247