استخدام در رشت شرکت بنیان سلامت ایرانیان
به تعدادی همکار خانم جهت تکمیل کادر اداری خود در رشت نیازمند است

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارمند

شرایط استخدام:

1.خانم
2.سابقه کاری 
3.بیان و روابط عمومی مناسب

تماس:09119810651 - 09129151834