استخدام در رشت شرکت تولیدی قربانی
برای تکمیل پرسنل خود به تعدای خیاط ماهر نیمه ماهر و سط کار اتوکار و طراح حرفه ای نیازمند است
با حقوق مکفی و مزایا کامل و بیمه و سرویس
آدرس فعلی شرکت برای ثبت نام اول جاده انزلی روبروی سایپا خ عرفان کوچه عرفان ۴
آدرس شرکت شهرک صنعتی سپید رود
شماره تماس ٣٣٧۵۴٩۴۴ قربانی

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

خیاط ماهر

شرایط استخدام:

1.مهارت کافی در کار
2.سابقه کاری مفید

تماس:٠٩١٢٤٠٨٥٦٤٩