استخدام در رشت شرکت تولیدی قربانی
براي تكميل پرسنل خود به تعداي خياط ماهر نيمه ماهر و سط كار اتوكار و طراح حرفه اي نيازمند است
با حقوق مكفي و مزايا كامل و بيمه و سرويس
آدرس فعلي شركت براي ثبت نام اول جاده انزلي روبروي سايپا خ عرفان كوچه عرفان ٤
آدرس شركت شهرك صنعتي سپيد رود
شماره تماس ٣٣٧٥٤٩٤٤ قرباني

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

خیاط ماهر

شرایط استخدام:

1.مهارت کافی در کار
2.سابقه کاری مفید

تماس:٠٩١٢٤٠٨٥٦٤٩