استخدام در رشت صنایع بسته بندی و پخش مواد غذایی قره ناز
تعدادی بازاریاب تلفنی خانم در محیط کاری مخصوص بانوان جذب می نماید
آدرس: رشت، یخسازی،روبروی پمپ گاز، پاییزان سوم، شرکت قره ناز

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

ویزیت تلفنی

شرایط استخدام:

1.بیان مناسب
2.مهارت در جذب مشتری

تماس:09197026084