استخدام در رشت جهت پخش و فروش مواد غذایی به یک خانم نیازمندیم.

لطفا مشخصات و توانایی های خود را پیامک کنیدتا با شما تماس گرفته شود
درخواست کنندگان لزوما باید ساکن رشت باشند.
مرخصی + حقوق + بیمه=تضمینی

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی پخش و فروش

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری مفید
2.دارندگان گواهینامه رانندگی و متأهین در اولویت هستند

تماس: ۰۹۳۶۶۶۷۶۷۰۷