استخدام در رشت جذب دو نفر نیروی خانم و آقا در شرکت کادوس
جھت پرکردن فرم استخدام به آدرس شرکت کادوس مراجعه فرمائید.
رشت- خیابان لاکانی- ابتدای صندوق عدالت- ساختمان کادوس – طبقه سوم

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی خام و آقا

شرایط استخدام:

1.نیروی آقای دارای سابقه کار در مغازه (فروش گوشی + کامپیوتر)
2.نیروی خانم در شرکت (تایپ + بایگانی اسناد)

تماس:01333261590