استخدام در رشت به یک همکار خانم  جهت همکاری در
دفتر فنی کاکتوس واقع در گلسار، بلوار گیلان، خ ۱۹۲ نیازمندیم
ساعت کاری: ۱۴ الی ۲۱

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کادر دفتری

شرایط استخدام:

1.آشنا به Word
2.آشنا به فتو شاپ

تماس:01333770797