گروه تجاری گیلانا
استخدام در رشت یک نفر خانم مسلط به برنامه هلو استخدام می نماید
ساعت تماس: ۹ الی ۱۳ و ۱۶ الی ۲۰
تلفن: ۳۳۵۵۲۰۵۱

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

حسابدار خانم

شرایط استخدام:

1.مسلط به نرم افزار هلو
2.سابقه کاری مفید

تماس:33552051