استخدام در رشت دیپلم یا فوق دیپلم ماشین افزار ادرس رشت شهرک صنعتی سفیدرود فلکه دوم سمت چپ شرکت نیروشبکه سازشمال

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارگر ماشین افزار

شرایط استخدام:

1.دیپلم یا فوق دیپلم ماشین افزار
2.مهارت کافی در کار