استخدام در رشت شرکت معتبری در شهرک سفیدرود رشت نیازمند نیروهای زیر است

مزایا:
حقوق:از ماه دوم(پس آموزش)قانون کار
بیمه:دارد
سرویس:دارد(از فلکه رازی)

افراد واجد شرایط با در دست داشتن مدارک:
(فتوکپی کارت ملی و شناسنامه ، دو قطعه عکس، فیش آب/گاز/برق که آدرس در آن ذکر شده باشد و پوشه)
به آدرس:رشت خیابان معلم جنب فروشگاه احمدی بالای موبایل جنوب طبقه اول مراجعه فرمایید

33515128

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارگر ساده

شرایط استخدام:

1-آقا با مدرک دیپلم و زیر 24 سال
2-خانم با مدرک دیپلم و زیر22سال
3.نیروها می بایست دارای قد بلند بوده و ساکن اطراف فلکه رازی باشند

تماس:09116020818 - 09116020819