استخدام در رشت نیازمند به یک فنی کار باتجربه وباسابقه وارد به دستگاههای تزریقی اتوماتیک برای تولیدات پلاستیکی
محل کار شهر صنعتی کیاشهر
حقوق ومزایای مناسب
ساعت تماس2…..الی….4بعدظهر

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فنی کار

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری
2.مهارت در کار

تماس: [email protected] ۰۹۳۵۷۸۰۱۳۱۳