استخدام در رشت نیازمند به یک فنی کار باتجربه وباسابقه وارد به دستگاههای تزریقی اتوماتیک برای تولیدات پلاستیکی
محل کار شهر صنعتی کیاشهر
حقوق ومزایای مناسب
ساعت تماس۲…..الی….۴بعدظهر

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فنی کار

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری
2.مهارت در کار