استخدام در رشت یک واحد صنعتی واقع در شهر صنعتی رشت به یک نفر مدیر مالی با شرایط زیر در گیلان استخدام نماید.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

 عنوان شغلیشرایط احراز
مدیر مالیدارای حداقل ۵ سال سابقه مرتبط