استخدام در رشت به یک فروشنده خانم حداکثرسن ۳۰سال جهت فروشندگی درفروشگاه شهرکتاب
(قسمت لوازم تحریری)نیازمندیم
ساعت تماس:۱۰صبح الی ۱۳

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری مفید
2.مهارت کافی در کار

تماس:01333125704